Συνθέσεις αφισών fly cable, Συνθέσεις οροφής-δαπέδου


Συνθέσεις για αφίσες Α4

Aνάρτηση ακρυλικών θηκών για αφίσες Α4 από οροφή σε δάπεδο με συρματόσχοινα. Το συρματόσχοινο έχει διαφανές περίβλημα για να είναι διακριτικό και κόβεται σε όποιο σημείο χρειάζε
περισσότερα

Συνθέσεις για αφίσες Α3

Aνάρτηση ακρυλικών θηκών για αφίσες Α3 από οροφή σε δάπεδο με συρματόσχοινα. Το συρματόσχοινο έχει διαφανές περίβλημα για να είναι διακριτικό και κόβεται σε όποιο σημείο χρειάζε
περισσότερα

Συνθέσεις για αφίσες Α2,Α1,Β2,Β1

Aνάρτηση ακρυλικών θηκών για αφίσες μεγάλων διαστάσεων από οροφή σε δάπεδο με συρματόσχοινα. Το συρματόσχοινο έχει διαφανές περίβλημα για να είναι διακριτικό και κόβεται σε όποι
περισσότερα